I Duggans spår...

Efter lördagens dugga där, så vitt jag vet, ingen blev nöjd med hur det gick, har attityden hos många ändrats. Förut var det "plugg" varje kväll till klockan tio, men detta innebar mycket snack med kompisar och annat. Nu är attityden en annan - många sitter och pluggar seriöst till kl 22. Många ...
Visa fler inlägg