Assembler & periodiska system

I DatTeken har vi nu börjat gå igenom assembler och hur dessa kan användas för att göra "riktig" programmering. I maskinkod är allt rätt svårt att hålla redo på - att lagra ett värde i A heter exempelvis 10010111 - och blir lätt rörigt. Assembler är egentligen precis som maskinkod, fast vi ger ...
Visa fler inlägg