År 2 Läsperiod 1 sammanfattad

Alla läsveckor och alla tentor för LP1 är ju slut nu, så det är även läsperioden. Denna läsperiod har varit en läsperiod med ganska många kurser samtidigt - 4 st - men ändå ganska sammanhängande för att kurserna har haft mycket med varandra att göra. I början av läsperioden var även Mottagningen ...
Visa fler inlägg