Fastalabb F2: Lauediffraktion

Idag hade jag min fjärde och sista labb i fastan: "Lauediffraktion". I denna labb använde vi denna manick för att titta på atomlagrens orientering i ett ämne. Bilden som genererades såg ut såhär, där de ljusa prickarna är projektioner av atomlagren (och därmed det som var av intresse). Under denna ...
Visa fler inlägg