År 5 sammanfattat

I och med att läsperiod 4 nu är slut är även hela År 5 nu slut! Så här kommer en sammanfattning av detta år och därmed främst mitt helårs-examensarbete. Till att börja med, låt mig börja med att repetera mitt upplägg för året då det var lite speciellt: Först började jag med mitt examensarbete på ...
Visa fler inlägg