År 5 sammanfattat

I och med att läsperiod 4 nu är slut är även hela År 5 nu slut! Så här kommer en sammanfattning av detta år och därmed främst mitt helårs-examensarbete.
 
Till att börja med, låt mig börja med att repetera mitt upplägg för året då det var lite speciellt:
  • Först började jag med mitt examensarbete på halvtid under sommaren.
  • Under LP1 fortsatte jag läsa examensarbetet på halvtid, samtidigt som jag läste en kurs på heltid (så jag pluggade alltså heltid då, då heltidsstudier motsvarar 2 st kurser på heltid).
  • Under LP2, LP3 och LP4 läste jag sedan examensarbetet på heltid.
Ang. att göra ett helårs, 60 hp, examensarbete: Något jag varmt rekommenderar för den som vill göra något rejälare som examensarbete! Det kan ta ett tag att komma in i ett fält (jag känner inte att jag riktigt hade koll på allt förrän i typ februari) så den utökade tiden ökar verkligen möjligheten att läsa på och bearbeta olika delar av ett fält. Om jag varit tvungen att vara färdig efter ett halvår hade det blivit så mycket stressigare förståelsemässigt. Missförstå mig ej, det är förstås mer att göra när en gör ett 60 hp-arbete, ungefär dubbelt så mycket, men eftersom det ingår en viss uppstartstid för ett examensarbete oavsett om det är 30 hp eller 60 hp, blir det en större andel effektiv arbetstid då ett 60 hp-arbete görs :)
 
Ang. att börja under sommaren och läsa en kurs under LP1: Det funkade också jättebra, rekommenderas för den ambitiöse! Bör dock tilläggas/påminnas om att kursen jag läste, "kvantinformatik och kvantoptik", var högst relevant för mitt examensarbete, vilket gjorde att tiden jag la på den kursen till viss del hjälpte mig med examensarbetet. Om jag istället läst en tidskrävande kurs som inte alls haft att göra med examensarbetet skulle jag nog inte rekommendera denna lösning.
 
Sammanfattningsvis: Detta år har varit ett spännande och lärorikt år. Att göra helårsexamensarbete i kombination med en kurs som var relevant för arbetet fungerade bra. Att göra ett helårsarbete har också gjort att jag har kommit in väl på avdelningen där jag gjorde arbetet vilket var trevligt.