Sammanfattning av Kandidatprogrammet Teknisk Fysik

Nu har jag ju som sagt gått de tre första åren på teknisk fysik - kandidatdelen. Teknisk fysik är ju en civilingenjörsutbildning och en sådan består (nuförtiden) av två delar: Kandidat (3 år) + Master (2 år). Och det är egentligen bara kandidaten som heter teknisk fysik, sedan väljs ett ...
Visa fler inlägg