13.37 = eliiit

Denna läsperiod, och de två kommande, jobbar jag ju heltid med mitt examensarbete och på senare har det varit en massa labbande som inte har varit jättekul att skriva om, mest för att resultaten inte blivit så bra :P
 
Men en kul grej var att kryostaten var på 13.37 mK häromdagen, eliiiit.
 
 
Det jag håller på med just nu är i princip samma sak som i labben i kvantinfokursen i förra läsperioden, fast nu behöver jag göra det själv. På oscilloskopet nedan ser vi två pulser efter varandra, först en qubitexcitationspuls av varierande frekvens, följd av en resonatorprobpuls, för att se huruvida qubiten har exciterats eller ej.
 
 
Då vi hade lite problem med både det ena och det andra fick vi prova att skruva loss och skruva på plats diverse olika prylar för felsökning. På bilden nedan ser vi en hybridkopplare - den tar två inputs och kombinerar dem (med 3 dB dämpning) som output vid ut-porten. (Den har egentligen två ut-portar och signalerna åker ut ur båda portarna, men i bilden nedan är den ena ut-porten terminerad så inget kan åka ut ur den utan det blir till värme istället)
 
 
Det som har varit mest problematiskt har varit att qubiten har varit extremt instabil. Studera bilden nedan. Den röda linjen är transmissionen vid resonatorfrekvensen då qubiten är i grundtillståndet. Den blåa, som gör det konstiga hoppet, Ska vara transmissionen då qubiten är exciterad. Men, som synes så hoppar den plötsligt från exciterat tillstånd till grundtillståndet (vid det konstiga abrupta hoppet) och håller sig där under resten av mätningen. Detta är sjukt irriterande för om qubiten helt plötsligt inte går att excitera under en längre stund (mätningen tog ändå flera minuter, vilket är bra mycket större än några mikrosekunder vilket hade varit rimligt att skylla på brus)... ja då blir det svårt att göra några meningsfulla mätningar :/
 
 
Men men, detta är ju iallafall ingen expfyslabb som måste vara färdig inom 3 dagar som tur är, utan ett helårsprojekt, så det ska nog lösa sig :) ... så småningom.