Cat state workshop

Denna vecka hade vi en "cat state workshop", dvs en workshop om cat states. Den ena dagen hade vi den experimentella delen av workshop:en, då vi fick leka med ett FPGA-kort.
 
 
Den andra dagen hade vi den teoretiska delen av workshopen, där folk fick presentera diverse spännande artiklar, se nedan.
 
 
Även om denna workshop inte var exakt vad mitt examensarbete handlar om så handlade det om intressanta saker som inte var alltför långt ifrån det jag jobbar med :) det gillar jag med att vara här på min avdelning; det känns mer som att jag är en forskare, i och med att jag är del av en forskningsavdelning, än en student, vilket är kul!