År 5 Läsperiod 4 sammanfattad

Nu är läsperiod 4 slut, så här kommer min sista, traditionsenliga, läsperiodssammanfattning :)
 
Denna läsperiod var lite speciell då jag i princip bara gjorde en sak - skrev på min Masteruppsats. I det ingår även analys av experimentresultat, läsning av referenslitteratur för att förstå dessa resultat, m.m.
 
Läsperioden var dock inte så stressig som jag trott att den skulle vara. Tack vare att jag började skriva lite smått på min uppsats redan i höstas hade jag redan mycket på plats (även om vissa omformuleringar och viss omorganisering förstås genomförts). Och mina experiment har jag analyserat varteftersom, så mycket av det var också redan påbörjat. Slutligen var en avstressande faktor att min handledare sa i början av april att han skulle använda min förstärkare till sina experiment, så jag kunde inte göra några fler experiment. Därmed kunde jag fokusera helt på skrivandet :)
 
Så sammanfattningsvis kan jag beskriva denna läsperiod med mycket skrivande och inte alltför mycket stress :) Att "ljuset i tunneln" syntes, dvs att examen var så pass nära, kan förstås också ha varit en bidragande faktor som lett till att jag orkat mer.