Sammanfattning av Masterprogrammet Nanoteknik (MPNAT)

Nu har jag som sagt gått de två sista åren på teknisk fysik - Masterdelen. Teknisk fysik är ju en civilingenjörsutbildning och en sådan består av två delar: Kandidat (3 år) + Master (2 år). Det är egentligen bara kandidaten som heter teknisk fysik, sedan väljs ett Masterprogram inom något relaterat ämne. När både en kandidatexamen och en Masterexamen har erhållits, kan en ansöka om civilingenjörsexamen förutsatt att Masterprogrammet var ett "ackrediterat" program. Jag valde som sagt Masterprogrammet i Nanoteknik, vilket är ett ackrediterat program.
 
Så hur har detta Masterprogram varit då? Först och främst: mycket lugnare än kandidatprogrammet! Medan jag bedömde alla läsperioder under kandidaten, förutom en, som för stressiga (kolla in mitt inlägg som sammanfattar kandidatprogrammet), skulle jag säga att alla läsperioder under Masterprogrammet har varit Lagom stressiga :)
 
Dock tycker jag att kurserna överlag haft lite lägre kvalitét än under kandidaten. Ett flertal kurser hade ganska dålig administration och saknade en tydlig röd tråd... men men.
 
Kurserna beskrivs under respektive sammanfattning för varje läsperiod, men helheten av de två åren kan beskrivas: År 1 = "Nanofysik, nanokemi och mikrofabrikation", År 2 = Examensarbetet (se "År 5 sammanfattat").
 
Så hur vill jag sammanfatta Masterprogrammet i Nanoteknik då? Jomen liksom kandidatdelen har det varit rejält lärorikt, men inte lika överdrivet krävande och stressigt. Att få göra ett rejält helårsexamensarbete har varit kul :) 
 
Är Masterprogrammet i Nanoteknik (MPNAT) ett smart framtidsval då? Det beror på vad du vill göra. Det finns företag som sysslar med nanoteknik, rentav i Göteborg, men det är inte lika stort och väletablerat som exempelvis IT-företag. Om din ambition enbart är att tjäna så mycket som möjligt är nog en Master med mer programmering lämpligare, typ MPCAS, MPALG eller MPENM. Men om du är intresserad av små grejer och fysiken i dessa sammanhang, och gärna vill vara med och forska fram något nytt revolutionerande, skulle jag säga att MPNAT är ett mycket bra val!